Name Maa Kamakshi Gau Dham Welfare Society
Society Regn No. 147/07-08
No. of Cows 100
Address Kamakshi Devi, Bhai Shankar Kaur
City Kamahi Devi
District Hoshiarpur
State Punjab
Pincode 144223

Mr. Sham Lal

Designation President
City Kamakshi Devi
Tehsil Mukerian
Pin Code 144223
District Hoshiarpur
Mobile 9417044809

Mr. Sham Murari

Designation Secretary
City Kamakshi Devi
Tehsil Mukerian
Pin Code 144223
District Hoshiarpur
Mobile 9417477151